Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ


               
                ΣΥΛΛΟΓΟΣ    
          ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                   ΘΗΡΑΣ

ΠΡΟΣ : 1. ΥΠΑΙΘ
2. Περ. Δ/νση Π και Δ  Εκπ/σης Ν. Αιγαίου 
3. ΔΠΕ Κυκλάδων
                 
ΚΟΙΝ:  1. ΔΟΕ, 2. ΜΜΕ,
            3. Μέλη Συλλόγου
              
            Θέμα:    Ανάληψη Υπηρεσίας προσωρινών αναπληρωτών                                                                                       
                  Εν συνεχεία του από 29 Σεπ 2013 σχετικού εγγράφου μας           

Θέμα:    Ανάληψη Υπηρεσίας προσωρινών αναπληρωτών                                                                                       
             Μετά από ενημέρωση που είχαμε από μέλη του Συλλόγου, προσωρινούς αναπληρωτές οι οποίοι προσλήφθηκαν στις 7/9/2013 στο Νομό Κυκλάδων, πληροφορηθήκαμε ότι ήταν υποχρεωτική η φυσική παρουσία τους στα γραφεία της ΔΠΕ Κυκλάδων, στο νησί της  Σύρου, ώστε να αναλάβουν υπηρεσία.
Αυτό είχε ως συνέπεια να παραμείνουν στη Σύρο όχι μόνο μέχρι να τους κοινοποιηθεί η απόφαση τοποθέτησής τους αλλά μέχρι να υπάρξει ακτοπλοϊκό δρομολόγιο για να μεταβούν στο νησί και στο σχολείο που τοποθετήθηκαν.
 Είναι γνωστή σε όλους η οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε όλοι οι εκπαιδευτικοί και πολύ περισσότερο οι συνάδερφοι αναπληρωτές οι οποίοι αφ’ ενός ήταν άνεργοι το προηγούμενο διάστημα και αφ’ ετέρου θα  πληρωθούν με την παρέλευση τουλάχιστον ενός μηνός.  Για τη μετάβαση και για τη διαμονή τους στο νησί της Σύρου οι άνω συνάδερφοι υποβλήθηκαν σε υπέρογκα έξοδα ( ακτοπλοϊκά εισιτήρια, κατάλυμα, σίτιση) για τα οποία δεν υπάρχει καμία μέριμνα αποζημίωσης εκ μέρους της Υπηρεσίας.
  Οι προσωρινοί αναπληρωτές είναι οι μόνοι που υποχρεούνται να προσέρχονται στα γραφεία της Διεύθυνσης για ανάληψη υπηρεσίας, καθώς οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατίθενται ή αποσπώνται στο νομό μας δεν είναι υπoχρεωμένοι να προσέρχονται στην Σύρο αλλά διεκπεραιώνουν τη σχετική διαδικασία εξ αποστάσεως ( μέσω τηλεομοιοτύπου).
  Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θήρας έχουμε υποχρέωση να μεριμνούμε για την εξασφάλιση ισότιμης μεταχείρισης, από τη Διοίκηση, όλων των μελών μας ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας τους
παρακαλούμε να μεριμνήσετε ώστε οι προσωρινοί αναπληρωτές  οι οποίοι θα προσλαμβάνονται από τούδε και στο εξής, να αναλαμβάνουν υπηρεσία στέλνοντας αρχικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω τηλεομοιοτύπου και εν συνεχεία μέσω ταχυδρομείου, όπως γινόταν και παλαιότερα.
και εν όψει της πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών για το ερχόμενο σχολικό έτος 2014-15, παρακαλούμε για την έγκαιρη διευθέτηση του ζητήματος της υποχρεωτικής φυσικής παρουσίας των προσωρινών αναπληρωτών στα γραφεία της ΔΠΕ Κυκλάδων, στο νησί της  Σύρου, για ανάληψη υπηρεσίας και την γνωστοποίηση της απόφασής σας στο Σύλλογό μας.

             

                                                                     Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
                                                         Χριστόφορος Παπαϊωάννου

                                                                    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.