Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017

ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ Ο.Τ.Α. ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Αξιότιμε δήμαρχε,
Πρόεδρε της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας,
           
Σύμφωνα με τον νόμο υπ’ αριθμ. 4483 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 31.7.2017 με τίτλο: «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στο μέρος δεύτερο με τίτλο: «Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων αυτών», στο κεφάλαιο πρώτο και άρθρο 32 με τίτλο: «Παροχή κινήτρων σε εργαζομένους από Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών»: 

Οι νησιωτικοί Δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 18.000 κατοίκων καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. μπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, όπου μεταξύ άλλων ανήκουν οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων καθώς και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων.
Για τις ανωτέρω παροχές απαιτείται να ληφθεί απόφαση από το οικείο Δημοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα ειδικεύει τις παροχές κατά περίπτωση και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης των ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία του Ο.Τ.Α.
Εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς και γνωρίζοντας όλοι και όλες τους σκοπέλους και τις αντικειμενικές δυσκολίες που καθιστούν την ανεύρεση κατοικίας των εκπαιδευτικών στο νησί μας ένα εγχείρημα , ο Σύλλογός μας ζητά έγγραφη απάντηση για τον σχεδιασμό που έχει χαράξει ο Δήμος και το Διοικητικό συμβούλιο του νησιού ώστε να αξιοποιήσει τον συγκεκριμένο νόμο για την παροχή κινήτρων στους δημόσιους λειτουργούς του.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

          Ο Πρόεδρος                                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

     Παντελίδης Σάββας                                                                              Λέντζας Απόστολος


Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΩΝ

Κύριε Υπουργέ
   Ένα σημαντικό ζήτημα, που πραγματικά ταλανίζει τις/τους αναπληρώτριες/τες εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μετά την ανακοίνωση της πρόσληψής τους,  είναι η ανάληψη υπηρεσίας με τη φυσική τους παρουσία στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου πρόκειται να υπηρετήσουν, μέσα σε εξαιρετικά πιεστικά χρονικά διαστήματα. Αυτό συνεπάγεται αναστάτωση, ταλαιπωρία και αυξημένο κόστος μετακίνησης (π.χ. επείγουσες μετακινήσεις από τη Θράκη και τη Μακεδονία στην Κρήτη).
   Το πρόβλημα είναι εξαιρετικά οξυμένο σε Διευθύνσεις που περιλαμβάνουν νησιά αλλά η έδρα βρίσκεται σε ένα από αυτά (π.χ. Δωδεκάνησα, Κυκλάδες). Χαρακτηριστική περίπτωση αυτή της Διεύθυνσης Κυκλάδων, όπου όλοι οι αναπληρωτές και οι αναπληρώτριες, όταν προσλαμβάνονται, υποχρεούνται να παρουσιαστούν στην έδρα της Διεύθυνσης, στην Ερμούπολη. Η ταλαιπωρία και τα έξοδα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι είναι τεράστια. Εκατοντάδες αναπληρωτές αναγκάζονται να μεταβούν στη Σύρο και αφού αναλάβουν υπηρεσία είτε να παραμένουν στο νησί, πληρώνοντας για τη διαμονή τους έως ότου υπάρξει ακτοπλοϊκή γραμμή για τα νησιά όπου τελικά θα υπηρετήσουν, είτε να αναγκάζονται να επιστρέψουν στον Πειραιά(!) για να επιβιβαστούν από εκεί σε κάποιο πλοίο της γραμμής προκειμένου να φτάσουν εγκαίρως στον τελικό προορισμό τους. Αυτό, ιδιαίτερα  σε καιρούς οικονομικής κρίσης, για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, οι οποίοι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες δεν εργάζονται και φυσικά δεν πληρώνονται, σημαίνει οικονομική εξόντωση.
   Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θεωρεί ότι επιβάλλεται η πρόβλεψη, από την πλευρά του Υπουργείου, για ηλεκτρονική ανάληψη υπηρεσίας με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας. Μόνον έτσι θα δοθεί  λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι οι αναπληρωτές και αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί.

Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.

Με την πλήρη ενσωμάτωση των πρακτικών των εκλογικών κέντρων Θήρας, Μήλου και Ίου και με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο της ψηφοφορίας για την εκλογή αντιπροσώπων στη Δ.Ο.Ε. βρέθηκαν:

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ : 199
ΕΨΗΦΙΣΑΝ                 : 186
ΕΓΚΥΡΑ                         : 174
ΑΚΥΡΑ                          : 2
ΛΕΥΚΑ                         : 10

Αφού έγινε η διαλογή οι συνδυασμοί πήραν κατά σειρά επιτυχίας:

1. ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ                       92 ψήφους
2. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ       35 ψήφους
3.ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ      32 ψήφους
4. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ      15 ψήφους


Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα επί συνόλου δύο (2) εδρών η κατανομή κατά συνδυασμό με εκλογικό μέτρο τα έγκυρα ψηφοδέλτια δια του αριθμού των αντιπροσώπων είναι η ακόλουθη:
1. ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ                   1 αντιπρόσωπος
2. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ  1 αντιπρόσωποςΑναλυτικά κατά συνδυασμό οι υποψήφιοι έλαβαν τις πιο κάτω ψήφους:

ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Για αντιπροσώπους στη Δ.Ο.Ε.

1. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ έλαβε ψήφους  86
2. ΛΕΝΤΖΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ     έλαβε ψήφους  67

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ

Για αντιπροσώπους στη Δ.Ο.Ε.

1. ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΓΛΟΥ ΓΚΙΚΑΛΙ(ΑΛΙ)    έλαβε ψήφους  28
2. ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    έλαβε ψήφους  18

 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ


Για αντιπροσώπους στη Δ.Ο.Ε.

1. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ έλαβε ψήφους  20
2. ΒΟΥΓΑΣ ΦΑΝΗΣ                             έλαβε ψήφους  15
3. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ             έλαβε ψήφους  9
4. ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ                     έλαβε ψήφους  7
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ


Για αντιπροσώπους στη Δ.Ο.Ε.

1.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  έλαβε ψήφους  10
2. ΒΕΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ                   έλαβε ψήφους  7Εκλέγονται με σειρά επιτυχίας αντιπρόσωποι στη Δ.Ο.Ε. οι πιο κάτω:

Α’ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ:

1. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ από τον Συνδυασμό ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜ. ΚΙΝΗΣΗ
2. ΜΟΥΣΤΑΦΑΟΓΛΟΥ ΓΚΙΚΑΛΗ ΑΛΙ από τον Συνδυασμό ΠΑΡΕΜΒ. ΚΙΝ. ΣΥΣ.                                                          

Β’ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ:

1. ΛΕΝΤΖΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  από τον Συνδυασμό ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜ. ΚΙΝΗΣΗ
2. ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ από τον Συνδυασμό ΠΑΡΕΜΒ. ΚΙΝ. ΣΥΣ.
                                                    Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΣ 30.5.2017

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
σας ενημερώνουμε ότι από τη δημοσίευση του Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄240/22-12-2016 άρ.52) ως δικαστικοί αντιπρόσωποι, που διενεργούν εκλογές στις Α΄βάθμιες, Β΄βάθμιες και Γ΄βάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν ορίζονται πλέον δικαστές από το αρμόδιο δικαστήριο – πρωτοδικείο αλλά δικηγόροι, που ορίζονται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της συνδικαλιστικής οργάνωσης.
Έπειτα από τη συγκεκριμένη τροποποίηση ο Σύλλογός μας, έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε για πρώτη φορά όλα τα νησιά που ανήκουν στην ευθύνη του συλλόγου να έχουν  τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες.
Συνεπώς, την Τρίτη 30 Μαΐου 2017, εκλογικά κέντρα πέραν της Θήρας και της Μήλου θα στηθούν και στα νησιά της Ίου, της Φολεγάνδρου και της Ανάφης, στα οποία έχουν οριστεί από τους οικείους Δικηγορικούς Συλλόγους να παραστούν δικηγόροι για τη διενέργεια εκλογών.
Τονίζουμε πως έως σήμερα δεν έχει οριστεί να παραστεί δικηγόρος στο νησί της Σίφνου και ως εκ τούτου δε δύνανται να πραγματοποιηθούν εκλογικές διαδικασίες στο συγκεκριμένο νησί. Ξεκαθαρίζουμε πως οι συνάδελφοι/συναδέλφισσες της Σίφνου θα παρακολουθήσουν κανονικά τη Γενική Συνέλευση και θα συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες αυτής. Για οποιαδήποτε θετική εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε.           Ο Πρόεδρος                                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

     Παντελίδης Σάββας                                                                              Λέντζας Απόστολος

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι με την εκπνοή της προθεσμίας (23-05-17 και ώρα 13:15΄) υποβολής υποψηφιοτήτων για Αντιπροσώπους του Συλλόγου στη ΔΟΕ, έχουν υποβληθεί οι παρακάτω αιτήσεις:

Με τον συνδυασμό: «Ενωτική Δημοκρατική Κίνηση»

1. Λέντζας Απόστολος, δάσκαλος, Δημ. Σχ. Ακρωτηρίου Θήρας
2. Παντελίδης Σάββας, δάσκαλος, Δημ. Σχ. Εμπορείου Θήρας

Με τον συνδυασμό: «Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε.»

1. Καραμπατάκης Χρήστος, δάσκαλος, Δημ. Σχ. Εμπορείου Θήρας
2. Μουσταφάογλου Γκίκαλη(Αλί), δάσκαλος, Δημ. Σχ. Μήλου

Με τον συνδυασμό: «Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών»

1. Βελλή Παναγιώτα, νηπιαγωγός, 1ο Νηπ. Φηρών
2. Χριστοδουλέα Αλεξάνδρα, θεατρολόγος, Δημ. Σχ. Μήλου

Με τον συνδυασμό: « Ανεξάρτητη Εκπαιδευτική Συνεργασία»

1. Βουγάς Φάνης, δάσκαλος, Δημ. Σχ. Εμπορείου
2. Ευαγγελάτου Αντιγόνη, δασκάλα, Δημ. Σχ. Εμπορείου
3. Πουλοπούλου Σοφία, νηπιαγωγός, Νηπ. Οίας
4. Σπυράκης Στέφανος, δάσκαλος, Δημ. Σχ. Ίου
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

  Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 6 του καταστατικού της ΔΟΕ «Οι αντιπρόσωποι κάθε Συλλόγου – μέλους της Δ.Ο.Ε. καθορίζονται ως εξής: Ένας αντιπρόσωπος για κάθε 100 μέλη που ψήφισαν ή κλάσμα μεγαλύτερο από 50 εκατοστά. Σε περίπτωση που προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό του αριθμού που αποτελεί το μέτρο, προστίθεται ένα ακόμη αντιπρόσωπος. Δεν αντιπροσωπεύεται το  μέλος που δεν καλύπτει το μισό του μέτρου…»

  Η μαζική συμμετοχή σας θα δώσει τη δυνατότητα στον Σύλλογό μας να δυναμώσει την παρουσία του  στις συνελεύσεις της ΔΟΕ, εκλέγοντας δύο Αντιπροσώπους.          Ο Πρόεδρος                                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

     Παντελίδης Σάββας                                                                              Λέντζας Απόστολος


Κυριακή, 21 Μαΐου 2017

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΣ 30.5.2017- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, η   Τακτική  Γενική  Συνέλευση του Συλλόγου και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Αντιπροσώπων για τη ΓΣ της ΔΟΕ,  θα πραγματοποιηθούν  την Τρίτη,  30 Μαΐου 2017 και ώρα 09:00΄ στην αίθουσα εκδηλώσεων του  Δημ. Σχολείου  Φηρών και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη στα Δημ. Σχολεία Αδάμαντα Μήλου, Σίφνου, Ίου, Φολεγάνδρου και Ανάφης, με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Εκλογή Προεδρείου
2. Παρουσίαση πεπραγμένων ΔΟΕ συνδ. έτους 2016-17
3. Τοποθετήσεις μελών
4.  Ψηφοφορία επί των πεπραγμένων
5. Διαμόρφωση προτάσεων και πλαισίου δράσης του Συλλόγου,  συζήτηση, τοποθετήσεις μελών και ψηφοφορία
6. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
       7. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Αντιπροσώπων
    Έναρξη ψηφοφορίας : 13:00΄,  Λήξη ψηφοφορίας : 15:00΄.
   Για την ψηφοφορία είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή βιβλιαρίου υγείας.   
   Μέλη του συλλόγου μας με πλήρη δικαιώματα είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα σχολεία και νηπιαγωγεία της περιοχής ευθύνης του Συλλόγου (μόνιμοι, αναπληρωτές και αναπληρωτές ΜΩ), οι οποίοι είναι ταμειακώς εντάξει. Δίδεται η δυνατότητα ταμειακής τακτοποίησης (εγγραφή και καταβολή συνδρομής) και κατά την ημέρα πραγματοποίησης της Γ.Σ. μέχρι την ώρα έναρξης (13:00΄) των αρχαιρεσιών.
 
  ΟΣΟΙ /ΟΣΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ/ΣΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ, ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ, ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ,  ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ Γ. Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ  ΚΑΙ  ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΥΤΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ. 
  
       


          Ο Πρόεδρος                                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

     Παντελίδης Σάββας                                                                              Λέντζας Απόστολος

Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30.5.2017- ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ


             Σας ενημερώνουμε ότι η   Τακτική  Γενική  Συνέλευση του Συλλόγου και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Αντιπροσώπων για τη ΓΣ της ΔΟΕ,  θα πραγματοποιηθούν  την Τρίτη  30 Μαΐου 2017 και ώρα 09:00΄ στην αίθουσα εκδηλώσεων του  Δημ. Σχολείου  Φηρών και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη στα Δημ. Σχολεία Αδάμαντα Μήλου, Σίφνου, Ίου, Φολεγάνδρου και Ανάφης.
  Αιτήσεις υποψηφιότητας για τις αρχαιρεσίες των Αντιπροσώπων θα γίνονται δεκτές στο fax του Δημ. Σχολείου Εμπορείου (2286081233) καθώς και mail του συλλόγου (spethiras@gmail.com),  
 μέχρι την Τρίτη 23 Μαΐου 2017 και ώρα 13:15΄.
  Η Ημερήσια Διάταξη της ΓΣ και σχετικές διευκρινίσεις επί της διαδικασίας θα σας γνωστοποιηθούν τις αμέσως προσεχείς ημέρες.
          Ο Πρόεδρος                                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

     Παντελίδης Σάββας                                                                              Λέντζας Απόστολος


Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ


Ενόψει των μεταθέσεων λαμβάνουμε και φέτος αρνητικά μηνύματα για τους σκοπούς του Υπουργείου Παιδείας γύρω από το εν λόγω θέμα . Η εγκύκλιος που δόθηκε στη δημοσιότητα για τον προσδιορισμό κενών και πλεονασμάτων δίνει και πάλι στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης την οδηγία να υπολογιστούν τα οργανικά κενά / υπεραριθμίες με βάση τα λειτουργικά κενά / υπεραριθμίες, όπως προκύπτουν από την Υπουργική Απόφαση Φίλη.
Από την περσινή χρονιά έχουμε την εξής εμπειρία (που από ό,τι φαίνεται θα επαναληφθεί φέτος):
Σε Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν οργανικά κενά π.χ. Δασκάλων που προέκυψαν από συνταξιοδοτήσεις (με συνυπολογισμένες τις καταργήσεις / συγχωνεύσεις /υποβιβασμοί / ιδρύσεις / προαγωγές σχολείων).
Στις μεταθέσεις αυτά τα κενά όχι μόνο δε διατέθηκαν, αλλά απεναντίας υπολογίστηκε πλεόνασμα οργανικών θέσεων.
Κατά συνέπεια, ο αριθμός μεταθέσεων σε αυτές τις περιοχές ήταν μηδενικός, το ίδιο και ο αριθμός των γενικών αποσπάσεων. Στη συνέχεια όμως, διαφάνηκε πως η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν μεταθέσεις υπήρχε.
Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής είναι και η μη πρόσληψη αναπληρωτών/τριων στις θέσεις των μη μετατιθέμενων, μιας και η κυβέρνηση έχει στείλει το μήνυμα ότι οι διορισμοί είναι πλέον όνειρο θερινής νυκτός.
Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από το Υπουργείο Παιδείας ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί σε πολύ απομακρυσμένες σχολικές μονάδες της Ελλάδας (στην πλειοψηφία τους νέοι), που έχουν κάνει εδώ και χρόνια έναν - ατομικό ή οικογενειακό -  προγραμματισμό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (βάσει της οποίας οι μεταθέσεις είναι θεμελιώδες δικαίωμά τους), έχουν υπηρετήσει και συνεχίζουν να υπηρετούν όλα τα χρόνια σε αυτές τις απομακρυσμένες μονάδες, μακριά από ευκαιρίες επιμόρφωσης (Π.Μ.Σ., Β’ Επίπεδο Τ.Π.Ε. κ.ά.) και κατά συνέπεια η ροή των μεταθέσεων δεν μπορεί να ανακόπτεται με αυτόν τον τρόπο.
Όλες οι διαθέσιμες οργανικές θέσεις θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη διαδικασία των μεταθέσεων. Είναι ο μόνος δίκαιος δρόμος.

                                                                     ΕΚ ΤΟΥ ΔΣ
          Ο Πρόεδρος                                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

     Παντελίδης Σάββας                                                                              Λέντζας Απόστολος