Κυριακή, 13 Αυγούστου 2017

ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ Ο.Τ.Α. ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Αξιότιμε δήμαρχε,
Πρόεδρε της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας,
           
Σύμφωνα με τον νόμο υπ’ αριθμ. 4483 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 31.7.2017 με τίτλο: «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στο μέρος δεύτερο με τίτλο: «Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων αυτών», στο κεφάλαιο πρώτο και άρθρο 32 με τίτλο: «Παροχή κινήτρων σε εργαζομένους από Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών»: 

Οι νησιωτικοί Δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 18.000 κατοίκων καθώς και τα Ν.Π.Δ.Δ. μπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, όπου μεταξύ άλλων ανήκουν οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων καθώς και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων.
Για τις ανωτέρω παροχές απαιτείται να ληφθεί απόφαση από το οικείο Δημοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα ειδικεύει τις παροχές κατά περίπτωση και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, κατόπιν βεβαίωσης της ύπαρξης των ανάλογων πόρων από την οικονομική υπηρεσία του Ο.Τ.Α.
Εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς και γνωρίζοντας όλοι και όλες τους σκοπέλους και τις αντικειμενικές δυσκολίες που καθιστούν την ανεύρεση κατοικίας των εκπαιδευτικών στο νησί μας ένα εγχείρημα , ο Σύλλογός μας ζητά έγγραφη απάντηση για τον σχεδιασμό που έχει χαράξει ο Δήμος και το Διοικητικό συμβούλιο του νησιού ώστε να αξιοποιήσει τον συγκεκριμένο νόμο για την παροχή κινήτρων στους δημόσιους λειτουργούς του.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

          Ο Πρόεδρος                                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

     Παντελίδης Σάββας                                                                              Λέντζας Απόστολος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.