Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2013/14ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΗΡΑΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-14
6-9-2013
Συνεδρίαση Δ.Σ, θέματα : 1. Συζήτηση για την επικείμενη Ολομέλεια Προέδρων της ΔΟΕ στις 12-9-2013, ορισμός εκπροσώπου του Δ.Σ 2. Απόφαση για πραγματοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 10-9-2013  3. Ορισμός ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, συζήτηση θέσεων του Δ.Σ

10-9-2013

Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Απόφαση για 5θημερες επαναλαμβανόμενες απεργίες.
12-9-2013
Ολομέλεια Προέδρων. Το Σύλλογο εκπροσώπησε ο Ειδικός   Γραμματέας Τόνας Γεώργιος
16-9-2013
Συνεδρίαση Δ.Σ, θέματα : 1. Συμμετοχή στη 48ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 18-19/9/2013  2. Ψήφισμα συμπαράστασης στις κινητοποιήσεις της β/θμιας  3. Απόφαση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 19/9/2013 και προσδιορισμός της ημερήσιας διάταξης
16-9-2013
Ψήφισμα συμπαράστασης στην 5θήμερη απεργία των καθηγητών
16-9-2013
Συμμετοχή του Συλλόγου στη συντονιστική συγκέντρωση των Σωματείων Σαντορίνης
18/19-9- 2013
Συμμετοχή στη 48ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ με ποσοστό 65%
19-9-2013
Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Απόφαση για 5θημερες επαναλαμβανόμενες απεργίες. Ψήφισμα για την κατάσταση στην Ειδική Αγωγή. Ψήφισμα από κοινού με την ΕΛΜΕ Θήρας για τη δολοφονία του Π. Φύσσα
22-9-2013
Ολομέλεια Προέδρων. Το Σύλλογο εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος Παπαϊωάννου Χριστόφορος
23-12-2013
Συνεδρίαση του Δ.Σ, θέματα : 1. Συμμετοχή στη 48ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ  2. Συζήτηση για την πρόταση της Γ.Σ για παρέμβαση προς τη Διεύθυνση Π.Ε Κυκλάδων για την υποχρεωτική παρουσία στη Σύρο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για ανάληψη υπηρεσίας 
24/25-9-2013
Συμμετοχή στη 48ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ. Μικρή συμμετοχή
29-9-2013
Παρέμβαση προς τη Διεύθυνση Π.Ε Κυκλάδων για την υποχρεωτική παρουσία στη Σύρο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για ανάληψη υπηρεσίας
1-10-2013
Συνεδρίαση Δ.Σ, θέματα : 1. Καθορισμός ημερομηνιών για Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις  και διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Δ.Σ και ΕΕ του Συλλόγου 2. Συζήτηση απάντησης από τον αναπληρωτή Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε Κυκλάδων σχετικά με την παρέμβαση προς τη Διεύθυνση Π.Ε Κυκλάδων για την υποχρεωτική παρουσία στη Σύρο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για ανάληψη υπηρεσίας 
6-10-2013
Κοινή Ανακοίνωση Συλλόγων Π. Ε Κυκλάδων για την αυθαιρεσία στις αποσπάσεις, προσλήψεις  και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών
6-10-2013
Απόφαση του Δ.Σ για Τακτική Γενική Συνέλευση και διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή Δ.Σ και Ε.Ε.
15-10-2013
Συνεδρίαση του Δ.Σ, θέματα : 1. Συζήτηση για τελευταίες λεπτομέρειες των διαδικασιών των Γενικών Συνελεύσεων και των αρχαιρεσιών στα νησιά Σίφνο, Μήλο και Θήρα 2. Έκθεση πεπραγμένων του Συλλόγου 3. Ημερήσια διάταξη για τη διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων
18-10-2013
Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη ΔΣ και ΕΕ στη νήσο Μήλο
23-10-2013
Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη ΔΣ και ΕΕ στη νήσο Σίφνο
31-10-2013
Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη ΔΣ και ΕΕ στα νησιά Θήρα, Ίο, Φολέγανδρο, Σίκινο, Θηρασία και Ανάφη
4-11-2013
Συνεδρίαση εκλεγέντων, θέματα : 1. Συγκρότηση Δ.Σ, Ε.Ε και ορισμός συνδέσμων Μήλου και Σίφνου 2. Απεργία ΑΔΕΔΥ 6-11-2013   3. Ανανέωση ηλεκτρονικών διευθύνσεων των μελών του Συλλόγου  4. Προγραμματισμός συναντήσεων με Δ.Σ Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων σχολείων, με τους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων  και με το Δήμαρχο
4-11-2013
Ανακοίνωση συγκρότησης Δ.Σ , Ε.Ε και ορισμού συνδέσμων Μήλου και Σίφνου
6-11-2013
Συμμετοχή στη 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ. Μικρή συμμετοχή
12-11-2013
Συνεδρίαση Δ.Σ, θέματα : 1. Ενημέρωση από συνεργάτη τοπικής επιχείρησης για εκπαιδευτικές δράσεις  2. Ενημέρωση από συνάδελφο μέλος του Συλλόγου για υποχρεωτική μετακίνηση από την οργανική της θέση 3. Αποστολή ερωτηματολογίων για τις ομάδες δημιουργικών δράσεων του Συλλόγου 4. Συζήτηση και έκδοση ανακοίνωσης για το κλείσιμο της ΕΡΤ 
14-11-2013
Ανακοίνωση για το κλείσιμο της ΕΡΤ
15-11-2013
Ψήφισμα συμπαράστασης στο συνάδελφο Ντίνο Παντελίδη
21-11-2013
Ανακοίνωση-καταγγελία για την καθυστέρηση πληρωμής των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ του άξονα Γ’ ΕΣΠΑ
26-11-2013
Συνεδρίαση Δ.Σ, θέματα : 1. Συζήτηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από τα ερωτηματολόγια σχετικά με τις δημιουργικές δράσεις του Συλλόγου 2. Ορισμός εκπροσώπου του Δ.Σ  σε ανοιχτή συζήτηση με θέμα: Τα προβλήματα τους Υγείας στη Σαντορίνη, που πρόκειται να οργανωθεί απο σωματεία του νησιού
29-11-2013
Συμμετοχή εκπροσώπου του Δ.Σ σε ανοιχτή συζήτηση με θέμα: Τα προβλήματα τους Υγείας στη Σαντορίνη, που οργάνωσαν σωματεία του νησιού

3-12-2013
Συνεδρίαση Δ.Σ. Θέματα : 1. Σύσταση θεατρικής ομάδας 2. Συνάντηση με Διευθυντές και Προϊσταμένους Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Θήρας 3. Παρέμβαση για υποχρεωτική μετακίνηση συναδέλφου 4. Ενημέρωση για κάρτα ελευθέρας εισόδου σε Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 5. Συζήτηση για το πληροφοριακό σύστημα My school  6.Συζήτηση για τη μη χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας για την πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων εντός ωραρίου εργασίας
3-12-2013
Παρέμβαση τους τον Αναπληρωτή Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε Κυκλάδων για την υποχρεωτική απόσπαση συναδέλφου από την οργανική τους θέση σε άλλο σχολείο του νησιού
5-12-2013
Ενημέρωση για έκδοση κάρτας ελευθέρας εισόδου σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους
5-12-2013
Ανακοίνωση για το πληροφοριακό σύστημα My School
6-12-2013
Πρώτη συνάντηση θεατρικής ομάδας του Συλλόγου
6-12-2013
Ανακοίνωση για τη μη χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας για την πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων εντός ωραρίου εργασίας
10-12-2013
Κήρυξη τρίωρης Στάσης Εργασίας για την Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013 και από ώρα 11:00΄ έως την λήξη
του ωραρίου για τους συναδέλφους των Δημοτικών Σχολείων Φολεγάνδρου, Σικίνου, Θηρασίας και Ανάφης και για την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013 από ώρα 11:00΄ έως την λήξη του ωραρίου για τους συναδέλφους του Δημοτικού Σχολείου Ίου.
11-12-2013
Συνεδρίαση Δ.Σ, θέματα : 1. Αξιολόγηση 2. Προσδιορισμός των θεμάτων συζήτησης στη συνάντηση με τους  Διευθυντές και Προϊσταμένους Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Θήρας
11-12-2013
Συνάντηση με τους Διευθυντές και Προϊσταμένους Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Θήρας
13-12-2013
Συνάντηση με τους Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων Θήρας
13-12-2013
Δεύτερη συνάντηση θεατρικής ομάδας του Συλλόγου
14-12-2013
Συνεδρίαση Δ.Σ, θέματα : 1. Ενημερωτική συνάντηση του Σχολικού Συμβούλου για την αξιολόγηση 2. Προετοιμασία και κήρυξη Στάσεων Εργασίας 3. Επικοινωνία με τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ Θήρας για έκδοση κάρτας μειωμένου εισιτηρίου
14-12-2013
Κήρυξη δύο 3ωρων Στάσεων Εργασίας για την Τρίτη 17-12-2013 για τα σχολεία της Θήρας, ενόψει της συνάντησης του Σχολικού Συμβούλου με τους  Διευθυντές και Προϊσταμένους Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Θήρας για την αξιολόγηση
17-12-2013
Συντριπτική συμμετοχή των συναδέλφων στις 3ωρες στάσεις εργασίας και ματαίωση της προγραμματισμένης ενημερωτικής συνάντησης για την αξιολόγηση από το Σχολικό Σύμβουλο
18-12-2013
Συνεδρίαση του Δ.Σ, θέματα : 1. Εκτίμηση των αποτελεσμάτων  της απεργιακής κινητοποίησης της 17-12-2013 2. Συζήτηση για την αντιδεοντολογική στάση ελάχιστων Διευθυντών/Προϊσταμένων Σχολείων ευθύνης του Συλλόγου, που προσήλθαν ή έλαβαν μέρος στις ενημερωτικές συναντήσεις του Σχ. Συμβούλου για την αξιολόγηση 3. Σχεδιασμός των επόμενων δράσεων και κινητοποιήσεων του Συλλόγου
18-12-2013
Τρίτη συνάντηση θεατρικής ομάδας του Συλλόγου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.